GJØDSLING / VÅTSÅING

Stripespreiing med våtsåing i tillegg

GRASHAUSTING

Slåing, raking, pressing/pakking og finsnitting
Utfører alt innen grashausting

TRANSPORT

16 tonn dumperhenger og maskintralle på 21 tonn